Passend

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


icoon

Elementtype
Doel (2020)
ID
Status
Concept
Bron

(stelling)

Dienstverleners communiceren eenduidig via alle kanalen en bieden begeleiding aan diegenen die er zonder hulp niet uitkomen.

Grondslag

Beleidsdocument(en) of andere bronnen die verwerkt zijn in dit doel.


Onderdeel van Kernwaarde van fdienstverlening

Doeltreffendrealiseert Passend

Onderliggende principes

Er zijn nu geen principes die dit doel realiseren

Uitgefaseerde eigenschappen

Voorheen was dit doel een 'basisprincipe'. Dit had de volgende extra eigenschappen. Deze worden niet meer onderhouden.

Rationale
Implicaties
Voorbeelden
Toepassingsgebied