Patchmanagement softwarepakketten

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 1.1 van 30 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten is vervangen door versie 1.2 van 26 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 1.2 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een besturingsproces voor het verwerven, testen en installeren van patches voor softwarepakketten.

Objecttoelichting

Adequaat uitgevoerd patchmanagement draagt voor een heel groot deel bij aan de informatieveiligheid als het gaat om de weerbaarheid tegen aanvallen. Betrouwbare leveranciers monitoren voortdurend of hun producten in exploitatie kwetsbaar zijn en reageren op het bekend worden van geslaagde aanvallen door snel verbeterde code uit te brengen in de vorm van patches of compleet nieuwe releases.

Schaalgrootte

Elke schaalgrootte.

Voor wie

Klant en leverancier.


Criterium

Patchmanagement behoort procesmatig en procedureel uitgevoerd te worden, dat tijdig vanuit externe bibliotheken informatie wordt ingewonnen over technische kwetsbaarheden van de gebruikte code, zodat zo snel mogelijk de laatste (beveiligings-)patches kunnen worden geïnstalleerd.

Doelstelling

Zekerstellen dat kwetsbaarheden tijdig en effectief worden aangepakt en zo een stabiele omgeving wordt gecreëerd.

Risico

Kwetsbaarheden brengen de stabiliteit en betrouwbaarheid van systemen in gevaar.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties-Richtlijnen C.09

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SWP_C.03.01 Procesmatig en procedureel

Het patchmanagementproces en de noodzakelijke patchmanagementprocedures zijn beschreven, vastgesteld door het management en bekendgemaakt aan de ontwikkelaars.

SWP_C.03.02 Technische kwetsbaarheden

Het beheer van technische kwetsbaarheden in code omvat minimaal een risicoanalyse van de kwetsbaarheden en eventueel penetratietests en patching.

SWP_C.03.03 Zo snel mogelijk

Actualisaties/patches voor kwetsbaarheden waarvan de kans op misbruik en ontstane schade hoog is, worden zo snel mogelijk geïnstalleerd.