Pensioenregister

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Pensioenregister
Inhoud: Houders van het pensioenrecht
Type: Sectorregistraties
Subtype: Financiën en vermogen


Domein: Domein Werk en loopbaanOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Bronhouder: Sociale Verzekeringsbank (SVB); Stichting Pensioenregister


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Houders van het pensioenrecht

Beschrijving

De Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

  • Pensioenwet (artikel 51)
  • Wet verplichte beroepspensioenregeling (artikel 62)