Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen, Atlas SV

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Periodieke InformatieBetekenisvolle gegevens. ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen, Atlas SV
Inhoud: Administratieve gegevens betreffende de nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Financiën en vermogen


Domein: Domein Werk en loopbaanOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Administratieve gegevens betreffende de nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen

Beschrijving

Administratieve gegevens betreffende de nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen, onder meer verdeeld naar sector, leeftijd, geslacht, mate van arbeidsongeschiktheid en diagnose.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (wet SUWI)