Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen, Atlas SV

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Periodieke InformatieBetekenisvolle gegevens. ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen, Atlas SV
Inhoud: Administratieve gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd betreffende de nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Financiën en vermogen


Domein: Domein Werk en loopbaanOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Administratieve gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd betreffende de nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen

Beschrijving

Administratieve gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd betreffende de nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen, onder meer verdeeld naar sector, leeftijd, geslacht, mate van arbeidsongeschiktheid en diagnose.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (wet SUWI)