Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen



Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens van zwangere vrouwen

Beschrijving

De Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt. Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis (lues), rhesus-factor (RhD en RhC), irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA) en sinds 1 januari 2004 ook op HIV. Na de eerste bloedafname, die bij voorkeur vóór de 13e week in de zwangerschap plaatsvindt, kunnen er binnen het bevolkingsonderzoek verschillende vervolgacties in gang gezet worden als de resultaten daartoe aanleiding geven.


Informatie

Wettelijke grondslag:

  • Wet Publieke Gezondheid (Wpg, melding hepatitis B)
  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • Nieuw Uitvoeringsbesluit bij de Wet op het RIVM