Producten van bouwstenen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Van sommige bouwstenen zijn bij ons specifieke producten bekend binnen deze bouwstenen. Afnemers kunnen aansluiten op deze producten om gebruik te maken van de bouwsteen. Bekijk ook de begrippen bij producten. Deze informatie komt deels uit het voormalige overzicht van 'producten en diensten van basisregistraties' van het Stelsel van Basisregistraties.

Je kunt ook de volledige tabel met alle eigenschappen bekijken.
Product Type Realiseert bouwsteen Beschrijving
BAG viewer Inzage via webportaal BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) Website waar een BAG-kaart getoond wordt. Klikken op panden toont de onderliggende pand- en verblijfsobjectgegevens. Viewer toont actuele en historische gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd. BAG viewer op website Kadaster.
BAG Compact (eenmalig/abonnement) Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement), Eenmalige uitgestelde gegevenslevering (bestand of bericht) BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) BAG Compact is een XML-bestand met alle BAG-adressen op basis van een vaste peildatum van heel Nederland. Behalve adressen bevat het bestand ook adresgerelateerde elementen uit de LV BAG. BAG Compact op website Kadaster.
BAG Digilevering Herhalende gegevenslevering: mutatie- of gebeurtenisgedreven (abonnement) BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) Abonnementenservice om realtime een bericht te ontvangen bij een wijziging in de LV BAG. BAG Digilevering op website Kadaster.
BAG Extract (eenmalig/abonnement) Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement), Eenmalige uitgestelde gegevenslevering (bestand of bericht) BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) Levering van een totaalstand van alle BAG-gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd voor het gevraagde gebied (volledige levenscyclus of op peildatum). Mogelijk om te selecteren op gemeente, meerder gemeenten of geheel Nederland.

Een bestand van heel Nederland is permanent beschikbaar met een vertraging van maximaal één maand. Bij een abonnement bestaan twee varianten: óf periodieke (maandelijks/dagelijks) levering van de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande levering óf maandelijks een levering van de een totaalstand.

BAG Extract op website Kadaster.
BAG Extract mutaties Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement) BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) Bij een abonnement bestaan twee varianten: óf periodieke (maandelijks/dagelijks) levering van de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande levering óf maandelijks een levering van de totaalstand.
Locatieserver Directe gegevensverstrekking via API’s BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) Zoekservice van PDOK waar men kan zoeken op administratiegegevens om daarna naar de positie op de kaart van het gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat te gaan. Bij gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd kan men denken aan o.a. adressen, straten, woonplaatsen (BAG), maar ook aan Kadastrale informatie (DKK), weginformatie (NWB), Wijk-en buurtinformatie en Waterschapsinformatie.
BAG WMS/WFS (via PDOK) Directe gegevensverstrekking via webservice BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) Biedt BAG gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van een in de vraag gespecificeerde geografische contour, hetzij als ‘plaatje’ (WMS) hetzij als data, welke door de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. gevisualiseerd, opgeslagen en bewerkt kunnen worden. De WFS service is vooralsnog gemaximeerd op 15000 objecten.
BAG bevragen Directe gegevensverstrekking via webservice BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) Webservice voor het geautomatiseerd bevragen van de LV-BAG met behulp van software van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn..

BAG Bevragen kan de volledige levenscyclus van een object opvragen.

BAG bevragen op website Kadaster.
Batch-gewijs via bestanden Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement) BRI (Basisregistratie Inkomen) Batch-gewijs via bestanden: afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. stuurt een lijst BSN’s en krijgt BSN’s + AIG (authentiek inkomen gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat) terug.
Batch-gewijs via bestanden (vraaggedreven) Eenmalige uitgestelde gegevenslevering (bestand of bericht) BRI (Basisregistratie Inkomen) Batch-gewijs via bestanden: afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. stuurt een lijst BSN’s en krijgt BSN’s + AIG (authentiek inkomen gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat) terug.
Inzage BRI Inzage via webportaal BRI (Basisregistratie Inkomen) Inzage geregistreerd inkomen (BRI) voor burgers op MijnOverheid vanaf 1 juni 2015. Plan is om in de loop van 2016 ook op MijnBelastingdienst te realiseren.
BRK-BAG koppeltabel (BRK-adressen on-line) Inzage via webportaal BRK (Basisregistratie Kadaster) Deze te downloaden koppeltabel biedt de relatie tussen BAG-verblijfsobjecten en het bijbehorende kadastrale perceel. BRK-BAG koppeltabel op website Kadaster
Digitale Kadastrale Kaart (DKK) (initiële stand & mutaties) Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement), Eenmalige uitgestelde gegevenslevering (bestand of bericht) BRK (Basisregistratie Kadaster) Bestandslevering van de Geautomatiseerde Kadastrale Registratie. Voor bestaande afnemers mutaties af te nemen via downloadservice. Product wordt uitgefaseerd per 1 januari 2017 en is beschikbaar als webservice en download via PDOK.
Gegevensverstrekking via abonnement Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement) BRV (Basisregistratie Voertuigen) Op basis van afspraken wordt een bestand geleverd.
Gegevensverstrekking via selecties Herhalende gegevenslevering: mutatie- of gebeurtenisgedreven (abonnement), Eenmalige uitgestelde gegevenslevering (bestand of bericht) BRV (Basisregistratie Voertuigen) Klanten ontvangen op basis van een abonnement een afgesproken selectie van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.
KIK inzage Directe gegevensverstrekking via webservice BRK (Basisregistratie Kadaster) Webservice voor het online inzien van de BRK, te weten kadastraal bericht persoon, kadastraal bericht object, hypothecair bericht object, uittreksel kadastrale kaart, negatieve mededeling. KIK-inzage op website Kadaster
Kadaster Online en Kada internet Inzage via webportaal BRK (Basisregistratie Kadaster) Middels Kadaster-on-line kunnen handmatig uittreksels worden opgevraagd van de kadastrale kaart, daarnaast kunnen kadastrale berichten, hypothecaire berichten en objectenlijsten worden opgevraagd.

Middels Kada internet kunt u vastgoedinformatie online aanvragen en inzien.

"Mijn Kadaster" op website Kadaster
MO AKR/DKK via Kadatainternet Inzage via webportaal BRK (Basisregistratie Kadaster) * Massale output onroerendgoed op website Kadaster
Digitale kadastrale kaart (via PDOK) Directe gegevensverstrekking via webservice BRK (Basisregistratie Kadaster) Webservice voor het opvragen van de kadastrale kaart binnen een zelf te specificeren uitsnede. Wordt geleverd door PDOK volgens WMS en WMTS standaard. Digitale Kadastrale Kaart op website PDOK
Webservice bestuurlijke grenzen (via PDOK) Directe gegevensverstrekking via webservice BRK (Basisregistratie Kadaster) Webservice voor het opvragen van rijks-, provincie- en gemeentegrenzen. Wordt geleverd volgens WMS en WFS standaard. Bestuurlijke grenzen op website PDOK
Webapplicatie individuele bevraging Inzage via webportaal BRV (Basisregistratie Voertuigen) Via online verbinding gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uit de BRV raadplegen.
Webapplicatie individuele bevraging (machine-machine) Directe gegevensverstrekking via webservice BRV (Basisregistratie Voertuigen) Via online verbinding gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uit de BRV raadplegen.
BRK-levering Mutaties abonnement (mutaties) Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement) BRK (Basisregistratie Kadaster) Bestandslevering van de BRK. Integreert administratieve en geografische gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd. Leverbaar als eenmalige standlevering, dagelijkse mutatielevering. Filtering mogelijk op gemeente, gebied en subject. Downloadservice.
BRK-levering Stand (eenmalig, periodiek) Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement), Eenmalige uitgestelde gegevenslevering (bestand of bericht) BRK (Basisregistratie Kadaster) Bestandslevering van de BRK. Integreert administratieve en geografische gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd. Leverbaar als eenmalige standlevering, periodieke standlevering. Filtering mogelijk op gemeente, gebied en subject. Downloadservice. Verwerkingstermijn: maximaal 15 werkdagen.
Massale informatie verstrekking (initiële stand & mutaties) Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement), Eenmalige uitgestelde gegevenslevering (bestand of bericht) BRK (Basisregistratie Kadaster) Bestandslevering van de geautomatiseerde Kadastrale Registratie (AKR) Mutaties af te nemen via downloadservice. Product is uitgefaseerd per 1 januari 2016 en is vervangen door BRK Levering.
AdHoc vraag/verstrekking op verzoek Directe gegevensverstrekking via webservice BRP (Basisregistratie Personen) Verstrekking van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van een bepaalde ingeschrevene naar aanleiding van een door afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. gestelde vraag.
Ad Hoc Adresvraag / Adresverstrekking Directe gegevensverstrekking via webservice BRP (Basisregistratie Personen) Geeft persoonsgegevens van alle op een adres ingeschreven personen. Bevragen kan met een adres als ingang of met persoonsgegevens als ingang.
Conditionele verstrekking van gegevens Eenmalige uitgestelde gegevenslevering (bestand of bericht) BRP (Basisregistratie Personen) Eenmalige verstrekking naar aanleiding van een relevante wijziging op de persoonslijst, bijvoorbeeld ‘persoon is geëmigreerd'.
Selectieverstrekking Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement) BRP (Basisregistratie Personen) Eenmalige of periodieke bulkverstrekking van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van personen die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Deze verstrekking is bijvoorbeeld geschikt voor vragen als ‘alle personen die nu ouder zijn dan 65’.
Spontane verstrekking van gegevens Herhalende gegevenslevering: mutatie- of gebeurtenisgedreven (abonnement) BRP (Basisregistratie Personen) De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. kan indicaties laten plaatsen bij individuele personen, en krijgt dan eerst een ‘vulbericht’ met alle gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd waarvoor geautoriseerd; later de mutaties die optreden bij deze personen (was-wordt berichten). Mutaties worden binnen afgesproken tijd aan de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. aangeleverd.
Bestandsleveringen BRT Eenmalige uitgestelde gegevenslevering (bestand of bericht) BRT (Basisregistratie Topografie) Bestandsleveringen van de verschillende BRT-datasets.

Via PDOK:

  • TOP10NL (voor schaalniveau’s tussen 1:5.000 en 1:25.000) wordt geleverd in bestandsformaten GML.
  • TOPvector (voor schaalniveau’s tussen 1:25.000 en 1:250.000) wordt geleverd in de bestandsformaten DGN, DXF en Shape.
  • TOPgrenzen wordt geleverd in de bestandsformaten DGN en Shape.
  • TOPnamen wordt geleverd in de bestandsformaten GDB, Dbase of Excel.
(Datasets alleen voor geheel Nederland of deelgebied)
Webservices (via PDOK) Directe gegevensverstrekking via webservice BRT (Basisregistratie Topografie) Webservices die een in het vraagbericht gespecificeerde uitsnede van de Basisregistratie Topografie bieden, welke middels een GIS-applicatie kan worden getoond ‘als plaatje’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de open standaarden, WMS, WMTS en/of TMS. De actualisatiefrequentie van de BRT is 5 kaartbladen per jaar. Elke informatie update betreft circa 10% van Nederland hierdoor ontstaat een integrale actualiteit van 2 jaar .

Keus uit de volgende datasets:

Directe gegevenslevering via webservice Directe gegevensverstrekking via webservice BRV (Basisregistratie Voertuigen) Interactieve gegevensverstrekking en –aanlevering via onlineverbindingen
Adressenbestand Eenmalige uitgestelde gegevenslevering (bestand of bericht) NHR (Basisregistratie Handelsregister) Eenmalige of maandelijkse levering met adresgegevens van een door de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem gespecificeerde set bedrijven. Filtering is mogelijk op diverse criteria, waaronder gemeente, postcode, SBIcode. Het data-formaat van dit product is niet geheel handelsregister-compliant (afwijkende notatie BAG adressen) en levert geen BAG-IDs. Het product wordt naar verwachting uitgefaseerd.
Dataservice Vestiging Directe gegevensverstrekking via webservice NHR (Basisregistratie Handelsregister) Webservice voor het opvragen van vestigingsgegevens. Twee versies, ‘Vestiging’ en ‘Vestiging in het kort’, de laatste bevat een kleinere gegevensset.
HR Dataservice Berichten via Digilevering Herhalende gegevenslevering: mutatie- of gebeurtenisgedreven (abonnement) NHR (Basisregistratie Handelsregister) Als een gebeurtenis plaatsvindt, wordt dit automatisch naar de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. gestuurd. Het betreft bijvoorbeeld mutaties over inschrijvingen of vestigingen. Er wordt een STUF-bestand geleverd. Zie productinformatie HR Dataservice Berichten via Digilevering op KvK.nl.
Dataservice Inschrijving Directe gegevensverstrekking via webservice NHR (Basisregistratie Handelsregister) Webservice voor het opvragen van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd betreffende de inschrijving van de onderneming, waaronder rechtspersoon, maatschappelijke activiteit, handelsnamen, vestigingen en functionarissen. Twee versies: ‘Inschrijving’ en ‘Inschrijving In het kort’, de laatste bevat een kleinere gegevensset (onder meer geen functionarissen, geen vestigingen).
Mutatieabonnement Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement) NHR (Basisregistratie Handelsregister) Wekelijkse of maandelijkse levering van gemuteerde gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd. Noot Kamer van Koophandel: ”Het mutatieabonnement is wel een product van de KvK maar vanwege de actualiteitseis niet als zodanig bruikbaar om aan te sluiten op het stelsel (van basisregistraties).”
Uittreksel inzien Inzage via webportaal NHR (Basisregistratie Handelsregister) Gebruiker kan van een handmatig geselecteerd bedrijf een uittreksel KVK als bestand downloaden. De mogelijkheid bestaat daarnaast om gewaarmerkte kopie op papier aan te vragen.
HR inzien Inzage via webportaal NHR (Basisregistratie Handelsregister) Gebruiker kan handmatig beperkte set gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van bedrijven inzien via internet, waaronder naam, KVK-nummer, vestigingsnummer. Bij resultaten worden SBI-code en BAG-ID van het adres (object) niet getoond.
Abonnementservice Herhalende gegevenslevering: mutatie- of gebeurtenisgedreven (abonnement) WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken) Abonnementservice die een automatisch bericht afgeeft wanneer er iets verandert in de registratie van voor de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. van belang zijnde WOZobjecten. Alle wijzigingen worden gebeurtenisgedreven aangeleverd.

Een afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. kan zich abonneren op alle WOZ-objecten of op de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van één of meer waterschappen.

Abonnementservice WOZ loopt via Digilevering.
Klassiek Stuf-WOZ bestand (tijdens overgangsfase) Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement) WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken) In de overgangsfase naar de LV-WOZ (als sommige gemeenten wel en andere nog niet zijn aangesloten op de LV-WOZ) worden door de LV-WOZ nog Stuf-WOZ bestanden geleverd voor gemeenten die zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. Deze overgangsfase loopt vanaf het moment dat de eerste gemeente is aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ tot maximaal één jaar nadat de laatste gemeente is aangesloten.
Webapplicatie individuele bevraging (voor geautoriseerde afnemers) Inzage via webportaal WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken) Webapplicatie voor het raadplegen van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van WOZ-objecten.
Webservice individuele synchrone bevraging Directe gegevensverstrekking via webservice WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken) Webservice om gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van een beperkt aantal WOZ-objecten af te nemen en geautomatiseerd in de eigen applicatie te verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.. De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. kan een waardepeildatum specificeren. Maximaal 25 objecten per bevraging.
Webservice massale bevraging Eenmalige uitgestelde gegevenslevering (bestand of bericht) WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken) Webservice om 'grote' hoeveelheden objectgegevens af te nemen.

Een afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. kan de selectie van WOZ-objecten en de gewenste attributen definiëren in de vorm van een StUF 03.01-vraagbericht.

Levertijd afhankelijk van de complexiteit van de vraag, maar meestal enkele uren.
Loket voor openbare WOZ-waarde van woningen ('WOZ-viewer', openbaar) Inzage via webportaal WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken) In voorbereiding, beschikbaar vanaf 1 oktober 2016. Lijkt sterk op de BAG viewer

Stelsel van overheidsgegevens

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen