Profiel voorzitter NORA gebruikersraad

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

OMSCHRIJVING[bewerken]

De NORA Gebruikersraad

De NORA is een interbestuurlijk afsprakenstelsel, waarvan het gemandateerd opdrachtgeverschap ligt bij de directie Digitale Overheid (DO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Directie DO is daarmee verantwoordelijk voor de opdracht om NORA te beheren en door te ontwikkelen en verzorgt vanuit die hoedanigheid de financiering. Inhoudelijke sturing op de doorontwikkeling van de NORA komt vanuit de Gebruikersraad, een interbestuurlijke raad die zowel de eigen ervaringen inbrengt uit de diverse domeinen als denkt vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel.

De gebruikersraad vervult praktisch gezien de rol van inhoudelijk opdrachtgever. ICTU legt als opdrachtnemer primair verantwoording af aan haar beleidsopdrachtgever (DDO). Daarnaast verantwoordt het Beheerteam aan de Gebruikersraad dat haar investeringen en uitgaven in lijn zijn met de gegeven inhoudelijke sturing. De gebruikersraad hanteert de identiteit en positionering van de NORA als vertrekpunt bij de verdere inhoudelijke doorontwikkeling:

 • De NORA als Body of knowledge vanuit een nationaal perspectief
 • De NORA voor overerving/ hergebruik
 • De NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform
 • De NORA als koploper EN beheerder van het architectuur erfgoed
 • De NORA als praktisch afwegingskader

De NORA Gebruikersraad is als een spin in het web van NORA Beheer en de NORA Familie. De samenstelling van de Gebruikersraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers van de NORA binnen de overheid. Leden zijn bijvoorbeeld beheerders van een dochter van NORA, vertegenwoordigers van een overheidsorganisatie of experts voor een specifiek overheidsdomein. De Gebruikersraad brengt niet alleen eigen ervaringen in uit de diverse domeinen, maar denkt ook vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel. De leden van de Gebruikersraad hebben drie rollen:

 • Het aanjagen van het gebruik en de juiste toepassing van NORA bij de achterban;
 • Het ophalen van wensen uit de praktijk van de achterban;
 • Sparringpartner zijn voor de beheerder en projectleider NORA.

De Gebruikersraad is een besloten gezelschap. Deelname aan de Gebruikersraad staat open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders. Toetreding en deelname aan de Gebruikersraad zijn niet vrijblijvend en vindt plaats na instemming van de zittende leden.

We zoeken een voorzitter van de NORA gebruikersraad. Een verbinder met visie op het vakgebied architectuur, visie op de plek van de NORA binnen de overheid en een visie op de toekomst, die de vergadering kan sturen als technisch voorzitter. Iemand die regie neemt en duidelijk is in wat hij wil en waar hij vindt dat de Gebruikersraad moet staan/ het doel van de Gebruikersraad binnen de NORA familie helder heeft en daarop stuurt. Hij/ zij zal tijd moeten hebben voor de voorbereiding van de agenda en ook inhoudelijk betrokken moeten zijn. Maar ook om bestuurders te spreken in het belang van NORA. Een boegbeeld van de NORA community en naast zijn rol als voorzitter, ook een andere rol wil spelen (b.v. op gebruikersdagen of als netwerker/ werver van leden voor werkgroepen) en/ of zijn eigen netwerk hiervoor kan mobiliseren.

Gewenst profiel[bewerken]

We zoeken de iemand die de volgende activiteiten kan uitvoeren:

 • Technisch voorzitten van vergaderingen
 • Voorbereiden van een gebalanceerde agenda (voor ieder iets wils)
 • Sturen op het doel van de gebruikersraad en wat zij wil bereiken
 • Netwerken en gesprekken voeren op verschillende niveaus (van bestuurder tot IT-expert)
 • Bewaken van de rode draad/ de hoofdlijn

De volgende competenties zoeken wij in deze voorzitter:

 • Helder en duidelijk kunnen communiceren/ samenvatten
 • Geïnteresseerd in de inhoud van NORA en waar architecten mee bezig zijn
 • Verbanden kunnen leggen tussen de diverse inhoudelijke onderwerpen
 • Overzicht kunnen bewaren
 • Goed kunnen samenwerken
 • Humor
 • Koers kunnen bepalen en duidelijk hebben waar hij naar toe wil
 • Mensen kunnen enthousiasmeren om tot actie over te gaan
 • Iemand met een rijk netwerk binnen de overheid die hij bereid is te mobiliseren voor de NORA

Eisen[bewerken]

 • Ervaring met het voorzitten van vergaderingen
 • Kennis en ervaring binnen de NORA architectuur community
 • Kennis en ervaring binnen de overheid (bij voorkeur werkzaam geweest op verschillende bestuurslagen)

Wensen[bewerken]

 • Aantoonbare ervaring binnen en kennis van on- en offline communities/ netwerken en hun succesfactoren (kan zowel zakelijk als niet-zakelijk zijn)
 • Ervaring met procesbegeleiding van stakeholders naar een gedeelde visie of gedeeld product
 • Kan authentiek, doortastend maar toch tactisch en onomwonden communiceren