Publieke digitale dienstverlening

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Beschrijving: Verlening van elektronische diensten aan natuurlijke personen, ondernemingen of rechtspersonen ter uitoefening van een publieke taak door een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht of een aangewezen organisatie.


Bron: Wdo
Vastgesteld in: NORA Gebruikersraad/2022-06-07
Toelichting: Dit begrip wordt aanvullend gebruik op begrippen als Overheidsdienstverlening en Publieke dienstverlening, die zowel digitaal als niet-digitaal kunnen zijn.

Daarnaast wordt binnen de NORA met het begrip Overheidsorganisatie gedoeld op zowel overheden als op semi-overheid en private organisaties met een publieke taak. Dit is in lijn met de definitie van de Wdo.


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Nee