R&O Register (Reinigen en ontsmetten van vervoer- en transportmiddelen)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: R&O Register (Reinigen en ontsmetten van vervoer- en transportmiddelen)
Inhoud: Gegevens over het vervoer van de dieren en de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Milieu ruimte en waterOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bronhouder: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens over het vervoer van de dieren en de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel

Beschrijving

De NVWA heeft een Logboek veevervoer / R&O-register voor vervoerders ontwikkeld. Met het gebruik hiervan wordt tegemoet gekomen aan zowel de wettelijke verplichting van R&O-registratie uit de Regeling preventie, als aan de verplichte gegevensregistratie conform de Europese handelsrichtlijnen en de transportverordening. De vervoerder voldoet zo dus aan de algemene wettelijke eisen over de gegevensverstrekking aan de bevoegde autoriteit betreffende het vervoer van de dieren en de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Regeling preventie