Raamwerk gegevenskwaliteit/Kwaliteitsdimensies tabel

Uit NORA Online
< Raamwerk gegevenskwaliteit
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo van het subthema gegevensmanagement,de tekst Gegevensmanagement met een serie nulletjes en eentjes die op verschillende manieren zijn gegroepeerd en gearceerd. Plus in de onderhoek het logo van Data op het web, een spinneweb met nulletjes en eentjes er in en de tekst Data op het web.

Onderdeel van Gegevensmanagement.
Status: 1.0 - eerste publieke versie
Auteurs: Danny Greefhorst (ArchiXL), Kasper Kisjes (Rijkswaterstaat), Jaap van den Berg en Gerald Groot Roessink (DUO) en Wim Stolk (Voorzitter Expertgroep Gegevensmanagement/Berenschot) met hulp van Rien Schep (Berenschot)

Feedback pagina: w.stolk@berenschot.nl


KwaliteitsdimensieDefinitie
JuistheidDe mate waarin gegevens de echte waarde goed weergeven.
CompleetheidDe mate waarin gegevens aanwezig zijn.
ValiditeitDe mate waarin gegevens voldoen aan de verwachte structuur en opslagvorm.
ConsistentieDe mate waarin gegevens vrij van tegenspraak zijn en samenhang vertonen met andere gegevens.
ActualiteitDe mate waarin gegevens recent genoeg zijn.
PrecisieDe mate waarin gegevens exact of onderscheidend genoeg zijn.
PlausibiliteitDe mate waarin gegevens worden beschouwd als waar en geloofwaardig door gebruikers.
TraceerbaarheidDe mate waarin de totstandkoming en het gebruik van gegevens zijn vastgelegd.
BegrijpelijkheidDe mate waarin gegevens eenvoudig gelezen en geïnterpreteerd kunnen worden door gebruikers.