Rechthebbenden teksten en media noraonline

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Licentie NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Het auteursrecht van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur behoort toe aan de Staat der Nederlanden. Hergebruik van alle onderdelen van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is aan iedereen gelicenseerd en wordt aangemoedigd. Dit geldt ook voor commerciële doelen, zoals opleidingen en drukwerk. Bronvermelding en het in stand houden van de bedoeling is wel nodig, zoals uitgelegd in de standaard overeenkomst van : Creative Commons 3.0 'Naamsvermelding, Geen Afgeleide Werken' die op NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur rust.

In plaats van naamsvermelding van de Staat der Nederlanden, volstaat het noemen van "NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur", met verwijzing naar noraonline.nl.

Andere rechthebbenden

De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur doet zijn uiterste best om eventuele rechthebbenden van hergebruikte teksten en getoond materiaal op te sporen en toestemming te vragen voor publicatie via internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Heb je de indruk dat je rechten of die van je organisatie geschonden zijn, neem dan even contact op met nora@ictu.nl met een duidelijke onderbouwing, dan halen we het materiaal direct offline of treffen alsnog een voor beide partijen schappelijke regeling.

Zonder winstoogmerk en neutraal ten opzichte van private partijen

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is een interbestuurlijk afsprakenstelsel binnen de Nederlandse publieke sector en heeft geen winstoogmerk. Bijeenkomsten en gremia van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur staan open voor alle organisaties met een publieke taak en in sommige gevallen voor private partijen die werkzaam zijn in de publieke sector. Wanneer op noraonline een commerciële partij genoemd wordt dan is dat als deelnemer aan een bijeenkomst, als voorbeeld of best practice in een specifiek geval. Dit is nadrukkelijk geen aanbeveling om deze partij in te huren. Staat een concurrent van je bedrijf met een voorbeeld op noraonline, dan is de beste respons om zelf ook een goed voorbeeld aan te leveren via nora@ictu.nl.