Rechtmatig

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Eigenschappen

BeschrijvingRechtmatigheid is een juridische term, die aangeeft dat een (voorgenomen) handelwijze in overeenstemming is met de geldende regels en besluiten. In de juridische wereld wordt de term in de breedste zin van het woord gebruikt, terwijl de term vooral in een financiële en of materiële context wordt gebruikt op overheidsniveau.

Rechtmatige wetsuitvoering voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De beginselen van behoorlijk bestuur zijn gevolgd 1
  • De regels uit alle relevante juridische bronnen worden toegepast (scope is volledig) 2
  • De op het peilmoment geldige regels worden toegepast (geldigheid) 2
  • De interpretatie van de regels is dezelfde als de wetgever eraan heeft willen geven (authentieke interpretatie) 2
ToelichtingVan belang is de scope-afbakening uit de inleiding: Het gaat bij rechtmatigheid in dit document om waarborgen van rechtmatigheid bij de voorbereiding voor en de inrichting van de uitvoering. Rechtmatigheid van de uitvoering volgt dan uit het juiste gebruik van de instrumenten die door de voorbereiding en inrichting zijn geleverd. Naar de analogie van de hand met de vijf vingers: De vingers kunnen zelfstandig bewegen, maar de beweging komt voort uit de pezen in de hand.
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
RechtmatigIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Administratieve hygiëne (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenRechtmatig
Auditeerbaarheid (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenRechtmatig
Authentieke interpretatie (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenRechtmatig
Bevoegdheid (Aspect van regelbeheer) (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenRechtmatig
Eenduidigheid (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenRechtmatig
Geldigheid (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenRechtmatig
Scope wettelijke taak (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenRechtmatig
Analyse (Maatregel)RealiseertRechtmatig
Bronnenbeheer (Maatregel)RealiseertRechtmatig
Regelbeheeromgeving (Maatregel)RealiseertRechtmatig
Traceerbaarheid (maatregel) (Maatregel)RealiseertRechtmatig
Validatie (Maatregel)RealiseertRechtmatig
Verificatie (Maatregel)RealiseertRechtmatig
Vocabulairebeheeromgeving (Maatregel)RealiseertRechtmatig
Voortbrengingsproces (Maatregel)RealiseertRechtmatig
  1. Raad van State, 2018
  2. Van Kempen, 2017