Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Gegevenswoordenboek.png
Een gegevenswoordenboek bevat een lijst van gegevenstypen (elementen) met vaak een gegevensdefinitie die omschrijft wat onder het gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat moet worden verstaan en op welke manier het gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat wordt genoteerd (bv karakterset, datumnotatie, waardenlijsten)

Eigenschappen

Werkingsgebiedgemeenten
BeschrijvingHet model specificeert de gegevens en hun samenhang die gemeenten, daarmee samenwerkende organisaties en hun klanten minimaal nodig hebben om voldoende op de hoogte te zijn van lopende en afgeronde zaken. Op basis van het model kunnen betrokkenen bij, en geïnteresseerden in een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden geïnformeerd worden. Dit loopt van ex- en interne initiatoren van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden via medebehandelaars daarvan en belangstellenden in de publicatie van de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden of het resultaat daarvan, tot management dat behoefte heeft aan sturingsinformatie. Met de gegevens in het model moet men ook (achteraf) een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden kunnen verantwoorden, zowel inhoudelijk (is de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden goed afgehandeld) als qua proces (is de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden op de juiste wijze afgehandeld), en desgewenst de (behandeling van de) zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden kunnen reconstrueren.
OrganisatieKING gemeenten
Externe verwijzinghttp://www.kinggemeenten.nl/secties/zaakgericht-informatie-uitwisselen/informatiemodel-rgbz; http://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel_Zaken_%28RGBZ%29
Laag binnen vijflaagsmodel3

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ)Gebruikt
  • UML (Let op: pagina bestaat niet.)
Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ)Is gerelateerd aan
Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ)Is relevant binnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Zaak (Begrip)Heeft bronReferentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ)