Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


 
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.

Eigenschappen

IDBWBR0027242
Publicatiedatum2010/02/10
OrganisatieOverheid
Externe verwijzinghttps://wetten.overheid.nl/BWBR0027242/
BeschrijvingIn deze regeling staat welke procedures onder de Dienstenwet vallen.
BrontypeWet of ministerieel besluit
ToelichtingRegeling met eisen en vergunningstelsels die in ieder geval onder de reikwijdte van de Dienstenwet vallen.
Laag binnen vijflaagsmodel1
ContactpersoonTom Peelen
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.Is gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt