Register Actuariële organisaties

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Actuariële organisaties

Beschrijving

Een deel van de rapportages die pensioenfondsen jaarlijks opstellen ten behoeve van het DNB-toezicht wordt door een bevoegde actuaris gewaarmerkt. In de Pensioenwet (Pw) is bepaald dat de bevoegde actuaris onafhankelijk moet zijn van het desbetreffende pensioenfonds waarvoor hij de verklaring opstelt en geen andere werkzaamheden mag verrichten voor het pensioenfonds. DNB verleent goedkeuring aan actuariële organisaties die een gedragscode hebben conform de Pw. Deze organisaties zijn opgenomen in dit deelregister.


Informatie

Wettelijke grondslag:
Pensioenwet