Register Afwikkelondernemingen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register Afwikkelondernemingen
Inhoud: Afwikkelondernemingen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: De Nederlandsche Bank (DNB)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Afwikkelondernemingen

Beschrijving

Een afwikkelonderneming moet over een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) beschikken om het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen, indien in het voorafgaande kalenderjaar meer dan 120 miljoen girale betalingstransacties zijn verricht.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het financieel toezicht (Wft)