Register Banken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register Banken
Inhoud: Banken
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: De Nederlandsche Bank (DNB)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Banken

Beschrijving

Dit register bevat ondernemingen met een DNB-vergunning en buitenlandse ondernemingen die gebruik maken van het Europees Paspoort. Daarnaast zijn in dit register ondernemingen met een ontheffing van de verbodsbepalingen 3:5 Wft en 3:7 Wft opgenomen. Per onderneming is aangegeven welke activiteiten deze mag verrichten.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het financieel toezicht (Wft)