Register Clearing & Settlement

Uit NORA Online
Register Clearing & Settlement
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register Clearing & Settlement
Inhoud: Instellingen die effectenafwikkeldiensten verrichten
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: Autoriteit Financiële Markten (AFM)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Instellingen die effectenafwikkeldiensten verrichten

Beschrijving

In dit overzicht staan de instellingen die effectenafwikkeldiensten verrichten en waar de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank toezicht op houden.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het financieel toezicht (Wft)