Register Elektronischgeldinstellingen

Uit NORA Online
Register Elektronischgeldinstellingen
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register Elektronischgeldinstellingen
Inhoud: Elektronischgeldinstellingen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties
Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: De Nederlandsche Bank (DNB)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Elektronischgeldinstellingen

Beschrijving

In het register elektronischgeldinstellingen zijn alle elektronischgeldinstellingen opgenomen die in Nederland activiteiten mogen verrichten.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:
Wet op het financieel toezicht (Wft)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen