Register Herverzekeraars

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register Herverzekeraars
Inhoud: Herverzekeraars
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: De Nederlandsche Bank (DNB)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Herverzekeraars

Beschrijving

Naast een register van verzekeraars is er een apart register voor herverzekeraars. Bij herverzekering neemt de herverzekeraar bepaalde risico’s (bijvoorbeeld het risico op het overlijden van de verzekerde) over van de verzekeraar of het pensioenfonds. Een herverzekering onderscheidt zich wezenlijk van de levensverzekering, schadeverzekering of de natura-uitvaartverzekering, omdat een herverzekering een activiteit is tussen professionele partijen. Een herverzekeraar heeft geen rechtstreekse contractuele betrekking met de oorspronkelijke verzekerde polishouder (de consument), maar uitsluitend met een verzekeraar of pensioenfonds.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:
Wet op het financieel toezicht (Wft)