Register Premiepensioen instellingen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register Premiepensioen instellingen
Inhoud: Premiepensioeninstellingen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: De Nederlandsche Bank (DNB)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Premiepensioeninstellingen

Beschrijving

Artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat er een openbaar register is. Uit het register moet kunnen worden opgemaakt vanaf welk tijdstip een premiepensioeninstelling welke activiteiten mag verrichten.

Tevens moet het register informatie bevatten over eventuele beperkingen die aan de activiteiten zijn gesteld alsmede over de staat waarin een premiepensioeninstelling haar zetel heeft. Alle vergunning houdende premiepensioeninstellingen (en overige financiële ondernemingen) zijn dus in het register opgenomen.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

  • Wet op het financieel toezicht (Wft)
  • Pensioenwet