Register Trustkantoren

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register Trustkantoren
Inhoud: Trustkantoren
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: De Nederlandsche Bank (DNB)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Trustkantoren

Beschrijving

Artikel 7 Wet toezicht trustkantoren (Wtt) schrijft voor dat er een openbaar register is. Uit het register moet kunnen worden opgemaakt vanaf welk tijdstip een trustkantoor welke activiteiten mag verrichten.

Tevens moet het register informatie bevatten over eventuele beperkingen die aan de activiteiten zijn gesteld alsmede over de staat waarin het trustkantoor haar zetel heeft. Alle vergunning houdende trustkantoren (en overige financiële ondernemingen) zijn dus in het register opgenomen.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet toezicht trustkantoren (Wtt)