Register Wisselinstellingen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register Wisselinstellingen
Inhoud: Wisselinstellingen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: De Nederlandsche Bank (DNB)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Wisselinstellingen

Beschrijving

Een wisselinstelling moet over een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) beschikken om haar activiteiten uit te oefenen op grond van artikel 2:54i van de Wft, tenzij op haar een vrijstelling van toepassing is. De van het toezicht vrijgestelde wisselinstellingen zijn tevens in dit register opgenomen. DNB houdt echter geen toezicht op deze instellingen. Een wisselinstelling die reeds op basis van de Wft over een vergunning voor bank of betaaldienstverlener beschikt, wordt niet in het register voor wisselinstellingen ingeschreven.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het financieel toezicht (Wft)