Register bestuurders en commissarissen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Meldingen van bestuurders en commissarissen van hun aandelenbezit en de wijzigingen in dit bezit

Beschrijving

Dit register bevat de meldingen van bestuurders en commissarissen van hun aandelenbezit en de wijzigingen in dit bezit voor zover het betreft (rechten op verkrijging van) aandelen in de eigen en daaraan gelieerde uitgevende instelling. 

Voor bestuurders en commissarissen meldingen wordt onder uitgevende instelling verstaan: een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere EU-lidstaat.


Informatie

Wettelijke grondslag:
Wet op het financieel toezicht (Wft)