Register buitenlandse kinderopvang

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register buitenlandse kinderopvang
Inhoud: Kinderopvangvoorzieningen in het buitenland
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Familie jeugd en gezinOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bronhouder: DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). Uitvoering Onderwijs (DUO)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Kinderopvangvoorzieningen in het buitenland

Beschrijving

In dit register zijn alle voorzieningen opgenomen die in het buitenland zijn beoordeeld en naar aard en strekking overeenkomen met de kwaliteitseisen zoals deze in Nederland gelden. Het overzicht is opgesplitst in geregistreerde kinderopvangvoorzieningen (actuele inschrijvingen) en niet meer geregistreerde kinderopvangvoorzieningen (historische inschrijvingen).


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

  • Wet kinderopvang
  • Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk