Register crowdfunding-platformen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register crowdfunding-platformen
Inhoud: Crowdfunding-platformen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: Autoriteit Financiële Markten (AFM)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Crowdfunding-platformen

Beschrijving

Het crowdfunding-register vermeldt alle crowdfundingsplatformen die van de AFM een vergunning of ontheffing hebben gekregen. Afhankelijk van de activiteiten dat het platform verricht is een vergunning als beleggingsonderneming of financiële dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) nodig, of een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbaar geld. 


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het financieel toezicht (Wft)