Register goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakket

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakket
Inhoud: Goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakket
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Landbouw natuur en voedselOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bronhouder: Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakket

Beschrijving

Alle laboratoria moeten óf worden erkend óf worden geregistreerd. De laboratoria waar het COKZ het toezicht uitvoert worden door het COKZ opgenomen in een register. Het COKZ draagt er zorg voor dat dit register ter beschikking staat van de NVWA.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

EU-hygiëneverordeningen