Register installatieberoepen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register installatieberoepen
Inhoud: Installatiebedrijven
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Bouwen wonen en leefomgevingOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Bronhouder: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Installatiebedrijven

Beschrijving

De stichting houdt het register bij voor diverse installatieberoepen conform de BRL-richtlijnen. Aan deze toetsrichtlijnen is certificering verbonden.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

KOMO