Register koersgevoelige informatie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Persberichten koersgevoelige informatie

Beschrijving

Op grond van artikel 1:107, lid 3, sub c, onder 2, Wft heeft de AFM de verplichting een openbaar register aan te houden voor deze persberichten. In dit register kunt u persberichten vinden van uitgevende instellingen die, zoals vermeld in artikel 5:25i lid 1 onder a Wft, met hun toestemming worden verhandeld in Nederland. Op grond van artikel 5:25 i lid 2 Wet financieel toezicht (Wft) zijn deze uitgevende instellingen verplicht koersgevoelige informatie algemeen verkrijgbaar te stellen door middel van (o.a.) een persbericht.


Informatie

Wettelijke grondslag:
Wet op het financieel toezicht (Wft),  artikel 1:107, lid 3, sub c, onder 2