Register notariaat

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
via NORA Beheer
Status
Type
Sectorregistratie
Erkenning personen
Domein Rechtspraak
Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Verstrekkers
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Afnemers
Minister van Veiligheid & Justitie, tuchtrechters, Bureau financieel toezicht, KNB, overige, ad hoc afnemers


De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Notarissen die op basis van artikel 1 van de Wet op het notarisambt zijn beëdigd

Beschrijving

Het register notariaat is een openbaar register, waarin alle notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen die in functie zijn, geregistreerd staan. In dit register zijn actuele gegevens terug te vinden, zoals de datum van benoeming en ontslag, type benoeming (notaris, kandidaat-notaris of toegevoegd notaris) en vestiging. Verder staat in het register of de notaris een vaste waarnemer heeft, of de (kandidaat-)notaris nevenbetrekkingen heeft en of er tegen hem ooit tuchtmaatregelen zijn uitgesproken. In het register zijn ook maatregelen opgenomen die de tuchtrechter een (kandidaat-)notaris heeft opgelegd. In de wet is bepaald dat een deel van die maatregelen openbaar is. Zichtbaar zijn:

  • waarschuwingen en berispingen waarvan de tuchtrechter expliciet heeft bepaald dat deze gepubliceerd moeten worden;
  • schorsingen voor een bepaalde tijd, die zijn opgelegd door de tuchtrechter; en
  • schorsingen met een onmiddellijke werking, die zijn opgelegd door de voorzitter van de kamer voor het notariaat (ordemaatregel).

Die laatstgenoemde (orde)maatregel is alleen zichtbaar gedurende de periode van de schorsing. Notarissen die ontzet zijn uit het ambt en het notariaat hebben verlaten, zijn niet zichtbaar in het register, omdat het register alleen informatie bevat over notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen die in functie zijn.

Informatie

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Herkomst gegevens:
Alle gegevens in het register zijn afkomstig van de leden die dit doorgeven aan de ledenadministratie van het KNB, behalve de gegevens over de maatregelen. Deze gegevens over de maatregelen worden aangeleverd door de Kamers voor het notariaat. Deze zijn belast met de tuchtrechtspraak over notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen.

Wettelijke grondslag:

Leveromvang:
Ongeveer 3.000 notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen die in functie zijn
Mutatiefrequentie:
Doorlopend
Informatiebronnen:
https://registernotariaat.nl/registernotariaat
Producten en diensten:
Het Register notariaat

  • Online raadplegen. De openbare gegevens van het register zijn door de consument in te zien en hier kan op naam gezocht worden naar de leden.
  • Gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit het register. Op verzoek verstrekt de KNB de gegevens tegen kostprijs (25 euro) een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit het register.