Register notariaat

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register notariaat
Inhoud: Notarissen die op basis van artikel 1 van de Wet op het notarisambt zijn beëdigd
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein RechtspraakOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Verstrekkers: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Afnemers: Minister van Veiligheid & Justitie, tuchtrechters, Bureau financieel toezicht, KNB, overige, ad hoc afnemers

De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Notarissen die op basis van artikel 1 van de Wet op het notarisambt zijn beëdigd

Beschrijving

Het register notariaat is een openbaar register, waarin alle notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen die in functie zijn, geregistreerd staan. In dit register zijn actuele gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd terug te vinden, zoals de datum van benoeming en ontslag, type benoeming (notaris, kandidaat-notaris of toegevoegd notaris) en vestiging. Verder staat in het register of de notaris een vaste waarnemer heeft, of de (kandidaat-)notaris nevenbetrekkingen heeft en of er tegen hem ooit tuchtmaatregelen zijn uitgesproken. In het register zijn ook maatregelen opgenomen die de tuchtrechter een (kandidaat-)notaris heeft opgelegd. In de wet is bepaald dat een deel van die maatregelen openbaar is. Zichtbaar zijn:

  • waarschuwingen en berispingen waarvan de tuchtrechter expliciet heeft bepaald dat deze gepubliceerd moeten worden;
  • schorsingen voor een bepaalde tijd, die zijn opgelegd door de tuchtrechter; en
  • schorsingen met een onmiddellijke werking, die zijn opgelegd door de voorzitter van de kamer voor het notariaat (ordemaatregel).

Die laatstgenoemde (orde)maatregel is alleen zichtbaar gedurende de periode van de schorsing. Notarissen die ontzet zijn uit het ambt en het notariaat hebben verlaten, zijn niet zichtbaar in het register, omdat het register alleen informatie bevat over notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen die in functie zijn.

InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Herkomst gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd:
Alle gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in het register zijn afkomstig van de leden die dit doorgeven aan de ledenadministratie van het KNB, behalve de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd over de maatregelen. Deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd over de maatregelen worden aangeleverd door de Kamers voor het notariaat. Deze zijn belast met de tuchtrechtspraak over notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen.
Wettelijke grondslag:

Ongeveer 3.000 notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen die in functie zijn
Mutatiefrequentie:
Doorlopend
Informatiebronnen:
https://registernotariaat.nl/registernotariaat
Producten en diensten:
Het Register notariaat

  • Online raadplegen. De openbare gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van het register zijn door de consument in te zien en hier kan op naam gezocht worden naar de leden.
  • Gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit het register. Op verzoek verstrekt de KNB de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd tegen kostprijs (25 euro) een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit het register.