Register risicosituaties gevaarlijke stoffen en Risicokaart

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Soorten risico's (type rampen) gebaseerd op risico objecten (bepaalde bedrijven)

Beschrijving

De risicokaart is bedoeld om de communicatie over risico's en veiligheid te verbeteren en het veiligheidsbewustzijn te versterken. Gemeenten, provincies en Rijk zijn daarom vanaf 2007 op grond van de Wet milieubeheer verplicht de risico’s van gevaarlijke stoffen in te voeren in het risicoregister. Deze gegevens vormen de basis voor risicokaarten die burgers kunnen raadplegen op www.risicokaart.nl. De Wet veiligheidsregio's wijst in artikel 45 Gedeputeerde Staten van de provincies aan om de risicokaart vorm te geven en te beheren op basis van de gegevens in het risicoregister. De risicokaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's in uw omgeving. De Nederlandse overheid heeft achttien typen rampen gedefinieerd (bijvoorbeeld ongeval met brandbare stoffen).


Informatie

Wettelijke grondslag:

  • Wet milieubeheer, 12.2
  • Registratiebesluit externe veiligheid
  • Wet veiligheidsregio's, artikel 45