Register uitgezonderde beheerders van beleggingsinstellingen (AIFMD ‘light’ beheerders)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register uitgezonderde beheerders van beleggingsinstellingen (AIFMD ‘light’ beheerders)
Inhoud: 'Light' beheerders (beleggingsinstellingen zonder vergunningplicht)
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: Autoriteit Financiële Markten (AFM)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

'Light' beheerders (beleggingsinstellingen zonder vergunningplicht)

Beschrijving

In dit register staan de Nederlandse beheerders van een of meer beleggingsinstellingen die onder het AIFMD-registratieregime vallen van artikel 2:66a Wft (de zogenoemde ‘light’ beheerders). Deze partijen zijn uitgezonderd van de vergunningplicht zoals beschreven in artikel 2:65 Wft.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het financieel toezicht, artikel 2:66a