Register van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG's)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG's)
Inhoud: Namen van de functionarissen voor de gegevensbescherming
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Openbare orde en veiligheidOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Bronhouder: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Namen van de functionarissen voor de gegevensbescherming

Beschrijving

Dit register bevat de namen van de functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) die zijn aangesteld door bedrijven, brancheorganisaties, overheden of andere organisaties. Een FG houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wbp. Heeft een organisatie een FG aangesteld, dan kunnen meldingen van gegevensverwerkingen bij de FG worden gedaan in plaats van bij de AP. NB: dit register bestaat nog steeds na invoering van de AVG. Wel is de inhoud geschoond per 25 mei: alleen FG's die zijn aangemeld met het nieuwe inschrijfformulier staan in het register.

Onderwerp Functionaris Gegevensbescherming bij Autoriteit Persoonsgegevwn
Privacystatement register

InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet bescherming persoonsgegevens - artikelen 62-64 (Wbp)