Register vergunninghouders

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register vergunninghouders
Inhoud: Vergunninghouders voor kansspelen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Openbare orde en veiligheidOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Kansspelautoriteit


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Vergunninghouders voor kansspelen

Beschrijving

Het verlenen van een vergunning door de Kansspelautoriteit is een bestuursrechtelijke aangelegenheid. De Kansspelautoriteit maakt via een register van vergunninghouders inzichtelijk of een partij een vergunning heeft.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op de kansspelen