Register voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweld

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
via NORA Beheer
Status
Type
Sectorregistratie
Erkenning personen
Domein Familie jeugd en gezin
Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder
Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) en de landelijke vakgroep van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling (LVAK)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweld

Beschrijving

Registratie van deze functionarissen past goed binnen de ontwikkelingen rondom de meldcode huiselijk geweld. De meldcode biedt houvast bij het zetten van de juiste stappen als er huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling wordt gesignaleerd. De aandachtsfunctionarissen spelen hier een belangrijke rol in. Om signalen goed in te kunnen schatten, is specifieke achtergrondkennis vereist. De LVAK wil met de registratie de kwaliteit van de taakuitoefening van haar leden bevorderen en borgen.


Informatie

Wettelijke grondslag:
Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling