Registerleraar.nl

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Registerleraar.nl
Inhoud: Leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Onderwijs en wetenschapOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bronhouder: DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). Uitvoering Onderwijs (DUO)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs

Beschrijving

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Registratie is vrijwillig. De eisen van bekwaamheid uit het Lerarenregister en de bijscholingsplicht van docenten worden m.i.v. 2017 wettelijk verankerd.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het onderwijstoezicht (WOT)