Registratie Verordening dierlijke bijproducten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Registratie Verordening dierlijke bijproducten
Inhoud: Bedrijven die dierlijke bijproducten produceren, vervoeren of verwerken
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen
Domein: Domein Landbouw natuur en voedselOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bronhouder: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Bedrijven die dierlijke bijproducten produceren, vervoeren of verwerken

Beschrijving

Is een inrichting of bedrijf actief in de productie, het vervoer, de hantering, de verwerking, de opslag, het in de handel brengen, het gebruik of de verwijdering van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten? Dan moet dit gemeld worden aan de NVWA.


Informatie

Openbaarheid:openbaar


Wettelijke grondslag:
De melding, registratie en publicatie van bedrijvenlijsten zijn wettelijke verplichtingen. Deze vloeien voort uit artikel 23 en artikel 47 van Verordening (EG) nr. 1069/2009, de zogenaamde Verordening dierlijke bijproducten.