Registratie diergeneesmiddelen (handelsvergunningen)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Registratie diergeneesmiddelen (handelsvergunningen)
Inhoud: Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Diensten en producten


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen

Beschrijving

In Nederland zijn momenteel ruim 2400 handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen verstrekt. Het is verboden om diergeneesmiddelen te bereiden, voorhanden of in voorraad te hebben, af te leveren of toe te passen op of in een dier, als er geen vergunning voor het in de handel brengen is verstrekt. Alles wat onder de definitie van een diergeneesmiddel valt, moet dus in beginsel worden geregistreerd voordat men het mag vervaardigen, invoeren, afleveren (via groot- of kleinhandel) of mag toepassen op of in een dier.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

  • Wet dieren
  • Besluit diergeneesmiddelen
  • Regeling diergeneesmiddelen