Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
via NORA Beheer
Status
Type
Sectorregistratie
Erkenning organisaties
Domein Familie jeugd en gezin
Opdrachtgever
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Bronhouder
Gemeenten
Verstrekkers
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Afnemers
Gemeenten en GGD-en, Inspectie van het Onderwijs, circa 400.000 ouders, Belastingdienst Toeslagen, overige, ad hoc afnemers


De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Alle kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.

Beschrijving

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(LRKP) is een publieke website die de gegevens bevat van alle geregistreerde kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Deze voorzieningen worden pas in het LRKP geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de beheerder van het LRKP in opdracht van het Ministerie van SZW. Kerngegevens in het register:

 • Naam voorziening
 • Houdergegevens (kvk-nummer) (voor zover geen gastouderopvang)
 • Vestigingsnummer KvK (voor zover geen gastouderopvang)
 • Soort voorziening (KDV, BSO, GOB, VGO, PSZ)
 • Aantal kindplaatsen 
 • Voorschoolse educatie (alleen bij KDV en PSZ)
 • Huidige status 
 • Periode geregistreerd 
 • Verantwoordelijke gemeente 
 • Registratienummer Landelijk Register

Iedere kinderopvangvoorziening in het LRKP heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het LRKP staat.Vanaf 1 oktober 2012 is het wettelijk verplicht om alle opvanglocaties van een gastouder te registreren. Een gastouder die op dit moment al in het LRKP staat en op meerdere opvanglocaties actief is, dient er samen met het gastouderbureau voor te zorgen dat al zijn of haar opvanglocaties aan de gemeente worden doorgegeven om te worden geregistreerd. De Belastingdienst kan met het LRKP fraude en misbruik bij de toekenning van kinderopvangtoeslag verminderen of zelfs voorkomen

Informatie

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Herkomst gegevens:
Kinderopvanglocaties geven kerngegevens van de locatie en instelling door aan de gemeente, die vervolgens worden doorgeleverd aan DUO. DUO verwerkt de gegevens in het LRKP.

Wettelijke grondslag:

Leveromvang:
Circa 12.500 kinderopvangvoorzieningen, 3000 peuterspeelzalen, 38.000 voorzieningen voor gastouderopvang en 700 gastouderbureaus
Mutatiefrequentie:
Dagelijks
Informatiebronnen:

Producten en diensten:
Het LRKP is een volledig openbaar register dat kan worden bevraagd via de volgende producten:

 • Openbaar register

Op de website van de Rijksoverheid van het LRKP kan iedereen via zoekvelden toegang krijgen tot de kerngegevens van de kinderopvangvoorzieningen in dit register: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/zoeken/AlleOkoTypenZoekScherm.jsf

 • Open dataset

De gegevens uit het LRKP zijn als open dataset beschikbaar via: https://data.overheid.nl/data/dataset/gegevens-kinderopvanglocaties-lrkp. Deze dataset bevat alle ingeschreven kinderopvangvoorzieningen uit het LRKP en per locatie de daarbij behorende detailgegevens (inschrijvingsgegevens, opvangadresgegevens, houdergegevens, contactgegevens en de gemeente die verantwoordelijk is voor de registratie). Voor gastouders, type OKO is VGO, staan tevens de bemiddelende gastouderbureaus met het LRK-ID vermeld. Deze dataset wordt twee maal per week geupdate door DUO (maandag en vrijdag).