Registratie kindermishandeling

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Registratie kindermishandeling
Inhoud: Mishandelde kinderen en hun gezinnen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: Jeugdzorg Nederland


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Mishandelde kinderen en hun gezinnen

Beschrijving

Gegevens over mishandelde kinderen en hun gezinnen voor zover daarvan melding is gedaan of advies of consult is gevraagd bij een van de 17 regionale AMK's.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op de Jeugdzorg (WJZ)