Registratie stralingsarts

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Registratie stralingsarts
Inhoud: Erkende stralingsartsen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bronhouder: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Erkende stralingsartsen

Beschrijving

De RVO is de uitvoeringsorganisatie voor de registratie. Het betreft een verplichte registratie van (algemeen) coördinderend deskundige en van stralingsartsen. 


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Besluit stralingsbescherming (Bs)