Registratie van de SAV

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Registratie van de SAV
Inhoud: Gegevens over een adoptieprocedure
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Familie jeugd en gezinOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Stichting Adoptievoorzieningen (SAV)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens over een adoptieprocedure

Beschrijving

Stichting Adoptievoorzieningen (hierna SAV) voert een wettelijke taak uit binnen de adoptieprocedure en is hiervoor door de minister van Veiligheid en Justitie aangewezen. Wanneer een adoptieprocedure wordt gestart, dient de aanvrager zich bij SAV aan te melden. SAV registreert de gegevens vanaf aanvraag tot aan plaatsing van het adoptiekind.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

  • Wet Opneming Buitenlandse kinderen ter Adoptie (WOBKA)
  • Besluit Opneming Buitenlandse kinderen ter Adoptie (BOBKA)
  • Richtlijnen Opneming Buitenlandse kinderen ter Adoptie (ROBKA)