Registraties

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORA


Beschrijving: Dit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.

Bron: Expertgroep Gegevensmanagement
Vastgesteld in:
Toelichting: Ze komen technisch voor op de vierde laag van het Vijflaagsmodel van de NORA, de Applicatielaag, maar ze hebben ook een informatiekundige tegenhanger op de derde laag, de Informatielaag. Zo kan een bepaalde referentietabel voorkomen in een logisch of technisch informatiemodel én in een applicatie waarin de waarden van de tabel machine-raadpleegbaar beschikbaar zijn. Bij een concept als ‘Vreemdelingenrecht’ in de migratieketen bijvoorbeeld kan een lijst gegeven worden van alle Europese en Nederlandse wetten en regelgeving die de omgang van de overheid met vreemdelingen reguleren. Dit zijn dan de instanties, de concrete verschijningsvormen, van het concept. In het onderwijsdomein komen vergelijkbare lijsten van opleidingen en eindtermen (instanties van de concepten 'Opleiding' en 'Eindterm') voor die een sterk conceptualiserende en structurerende functie hebben binnen het domein, bijvoorbeeld als metadata van leerobjecten. Zij hebben de technische vorm van een registratie maar fungeren in de praktijk min of meer als een logisch informatie- of gegevensmodel.


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Nee


Dit begrip maakt deel uit van het conceptueel framework van het MIM (Metamodel voor informatiemodellen) en wordt binnen het thema Gegevensmanagement gebruikt om gegevenswoordenboeken te typeren en beschrijven.
Weergave van het vijflaagsmodel met het Nationaal Semantisch Vlak, waarbij dit vlak met pijlen is verbonden met vijf rechthoeken rechts hiervan: Begrippenmodel (groen), Conceptueel informatiemodel (rood), logisch informatiemodel (blauw), technisch datamodel (bruin) en register (geel)VijflaagsmodelNationaal Semantisch VlakGrondslagenlaagOrganisatorische laagNationaal Semantisch VlakApplicatielaagNetwerklaagMIM (Metamodel voor informatiemodellen)Model van begrippenConceptueel informatiemodelLogisch informatie- of gegevensmodelFysiek of technisch gegevens- of datamodelRegister