Review Identity & Access Management verlengd tot en met 28 september 2018

Uit NORA Online
Review Identity & Access Management verlengd tot en met 28 september
Ga naar: navigatie, zoeken
Venndiagram waarbij de drie overlappende Ovalen (Identiteitenbeheer, Bevoegdhedenbeheer en Toegang verlenen) elk een cyclus van stappen vormen. In de overlap tussen de drie cycli is een vierde cycli getekend (Intelligentie). Cyclus identiteitenbeheer: Aanpassen, Verwijderen, Bewijslast, Aanmaken, Gebruiken. Cyclus Bevoegdhedenbeheer: Ontdekken, Ontwikkelen, Toekennen, Goedkeuren, Verklaren, Intrekken. Cyclus Toegang verlenen: Verifiëren, Authenticeren, Autoriseren. Cyclus Intelligentie: Ontdekken, Loggen, Monitoren, Signaleren, Rapporteren, Analyseren, Ontwikkelen.IntelligentieBevoegdhedenbeheerIdentiteitenbeheerToegang verlenenIntelligentie
Over deze afbeelding
Deze afbeelding is in overleg overgenomen van omnitech.eu en is oorspronkelijk afkomstig van Gartner (waarschijnlijk IAM summit 2011) (zie ook Rechthebbenden teksten en media noraonline)

Review IAM


Vier onderdelen IAM in review:

Identity & Access Management (kader)
Authenticatie(middelen)beheer
Identiteitenbeheer
Impact eIDAS voor Nederland

Review Identity & Access Management verlengd tot en met 28 september 2018[bewerken]

maandag 3 september 2018 - Vanwege de vele reacties en de verwerking daarvan is besloten om de Openbare Review voor het onderwerp Identity & Access Management te verlengen tot en met 28 september. Op dit moment hebben we van 35 verschillende organisaties reacties ontvangen.Nog geen feedback gegeven op het door de expertgroep ontwikkelde kader? Reageer dan uiterlijk 28 september 2018.


Openbare Review

NORA houdt een openbare review van de eerste vier onderdelen van het thema Identity & Access Management. Een maand lang kan iedereen die dat wil de nieuwe pagina's verkennen, nadenken over de meerwaarde voor hem of haar en die conclusies delen met de expertgroep die ze heeft opgesteld.

Aanleiding review

Meer dan vijfentwintig professionals uit de diverse overheden hebben hun kennis bij elkaar gelegd om te komen tot een gezamenlijk kader IAM: een gedeelde taal waarin we problemen, oplossingen en processen op het gebied van Identificatie, Authenticatie en Toegang kunnen bespreken. Daarnaast hebben ze de huidige situatie in kaart gebracht als het gaat om Identiteitenbeheer, Authenticatie en de impact van de EU-verordening eIDAS voor Nederland.

Nu wordt het tijd om te toetsen of de verzamelde kennis inderdaad meerwaarde heeft: is het begrijpelijk, toepasbaar en afdoende om in de praktijk aan het werk te kunnen?

Doelgroep review

Goed regelen wie er toegang hebben tot digitale diensten is noodzakelijk: in elk project, in elke organisatie, en in elke sector. We hopen daarom op een diverse groep reviewers. Niet alleen de experts van binnen en buiten de overheden, maar juist ook de mensen die zich geen expert voelen en behoefte hebben aan wat houvast.

Meedoen aan de review

Doe mee door:

  • de reviewvragen te beantwoorden in een mail naar nora@ictu.nl of
  • op elke pagina waar je een opmerking over wilt maken rechtsboven te klikken op de link
    stuur review-opmerkingen

Het is voor de verwerking het handigste als alle opmerkingen per pagina gegroepeerd binnenkomen in een aparte mail, die deze link ook automatisch naar de juiste personen stuurt.
Stuur je toch liever maar één mail, geef dan duidelijk aan over welke pagina welke opmerking gaat.

Scope review

De volgende pagina's (en hun subpagina's) zijn onderdeel van de review:

Identity & Access Management (kader)
Authenticatie(middelen)beheer
Identiteitenbeheer
Impact eIDAS voor Nederland

Meer informatie review

Op de pagina Review IAM staat alle informatie over de review:

  • vier reviewvragen bij het Kader IAM
  • twee reviewvragen bij de overige pagina's
  • de aanloop naar de review
  • het reviewproces

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.