Reviewproces

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.

Bij de oplevering van de beschrijving van een nieuw onderwerp in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wordt de inhoud daarvan via een reviewproces afgestemd met de NORA Gebruikersraad en andere geïnteresseerden. Doel van dit proces is een NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur die breed gedragen wordt en kennis bevat van veel betrokkenen, omdat gebruikers en andere experts hun inbreng hebben gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het reviewproces verloopt als volgt:

  1. De leden van de werkgroep hebben gezamenlijk een RFC beschreven, conform de wens van de Gebruikersraad, en leveren hun eerste concept op.
  2. De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad stemt af of dit concept aansluit bij de doelstelling en rijp is voor een publieke review.
  3. De werkgroep verwerkt het commentaar van de Gebruikersraad en gaat bij instemming van de Gebruikersraad over tot publieke review.
  4. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer stelt de conceptversie beschikbaar voor publieke review en begeleidt het reviewproces. De leden van de Gebruikersraad, NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer en de leden van de werkgroep brengen de review onder de aandacht van hun netwerk, onder andere via de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur community, zodat alle geïnteresseerden een kans hebben om bij te dragen aan de eindversie. Lezers kunnen hun commentaar indienen via een reviewformulier.
  5. De werkgroep en de reviewers spreken het reviewcommentaar door (eventueel in een workshop) en maken afspraken over de verwerking van het reviewcommentaar.
  6. De werkgroep verwerkt de opmerkingen uit de reviews volgens de gemaakte afspraken en levert een bijgesteld concept op.
  7. Reviewers krijgen de gelegenheid om te reageren op de verwerking van hun commentaar.
  8. Er volgt een laatste afstemronde in de Gebruikersraad, om vast te stellen of de verwerking van opmerkingen tot het gewenste resultaat heeft geleid. De belangrijkste toetsvragen voor het verzamelen van feedback in deze ronde zijn: "Begrijp ik dit ook als ik het als buitenstaander lees?" en "Helpt dit de toepassing van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur?".

Het eindresultaat van dit proces is een afgestemde tekst met separate verantwoording van wijzigingen ten opzichte van het eerste concept en verantwoording waarom wijzigingsvoorstellen niet zijn overgenomen.