Rijksvaccinatieprogramma

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Vaccinaties

Beschrijving

Oproepen van kinderen voor vaccinaties, monitoring en effectevaluatie van het programma, registratie op individueel niveau van toegediende vaccinaties.


Informatie

Wettelijke grondslag:

  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • Wet publieke gezondheid (Wpg)
  • Nieuw Uitvoeringsbesluit bij de Wet op het RIVM