Rijksvaccinatieprogramma

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Rijksvaccinatieprogramma
Inhoud: Vaccinaties
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Vaccinaties

Beschrijving

Oproepen van kinderen voor vaccinaties, monitoring en effectevaluatie van het programma, registratie op individueel niveau van toegediende vaccinaties.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • Wet publieke gezondheid (Wpg)
  • Nieuw Uitvoeringsbesluit bij de Wet op het RIVM