SAML (Security Assertion Markup Language)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Van 23 februari t/m 23 maart 2018 is er een internetconsultatie van het Forum Standaardisatie over deze standaard.
Standaard.png
Naam: SAML (Security Assertion Markup Language)
ID: SAML
Type: Standaard
Cluster: Identitymanagement

Federatieve (web)browser-based single-sign-on (SSO) en single-sign-off. Dat wil zeggen dat een gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem na eenmalig inloggen via zijn browser toegang krijgt tot verschillende diensten van verschillende partijen.
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: Federatieve (web)browser-based single-sign-on (SSO) en single-sign-off. Dat wil zeggen dat een gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem na eenmalig inloggen via zijn browser toegang krijgt tot verschillende diensten van verschillende partijen.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector

Meer informatie

Wordt gebruikt in

MijnOverheid, DigiD

Gerelateerd

XACML, EHerkenning overheidskoppelvlak

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRV (Basisregistratie Voertuigen)Op 4 juli 2017 is de SAML2.0 koppeling actief geworden.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Berichtenbox voor bedrijveneHerkenning is SAML-based en wordt toegepast voor het inloggen op de Berichtenbox.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DigiDDigiD biedt aan afnemers een SAML-koppelvlak. De meeste afnemers zitten nog op het A-select koppelvlak. SAML berichtuitwisseling in het eID stelsel (http://www.eid-stelsel.nl) zal anders zijn dan die van DigiD. Om partijen niet tot meerdere migraties te dwingen houdt DigiD het A-select koppelvlak nog in stand.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DigiD MachtigenHet authenticatie koppelvlak met eHerkenning voldoet aan de SAML standaard. Het authenticatie koppelvlak met DigiD maakt geen gebruik van SAML. Dit koppelvlak is door DigiD Machtigen gerealiseerd toen DigiD nog geen SAML koppelvlak bood. Wanneer er meer duidelijkheid komt over eID wordt een keuze gemaakt over de implementatie van SAML. Logius gaat die keuze nu nog niet maken om desinvesteringen tegen te gaan. Naast authenticatie gebruikt DigiD Machtigen de SAML standaard ook om een getekend machtigingsbewijs af te geven, namelijk als een SAML assertion.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
MijnOverheidAuthenticatie loopt via SAMLvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
NHR (Basisregistratie Handelsregister)eHerkenning is SAML-based en wordt toegepast voor het aanleveren van jaarrekeningen en informatieverstrekking. In de notarisapplicatie kan de notaris van achter zijn computer rechtstreeks opgave doen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van SAML als authenticatieprocedure. Er liep in 2016 een traject waarbij de authenticatieprocedures en infrastructuur werden vervangen. Hierdoor kan SAML inmiddels voor elke dienst ingezet worden voor authenticatie.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Stelsel Elektronische ToegangsdienstenSAML is een verplichte eis vanuit het stelsel.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Doc-DirektVia de werkplek DWR kunnen medewerkers via SSO inloggen op de door Doc-Direkt beheerde DMS applicatie.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)Single Sign-on (SSO) op basis van SAML 2.0 wordt aangeboden als dienst in de Servicecatalogus van SSC-ICT. Het SSO-koppelvlak is een generieke dienst. Het project DOorontwikkeling Single Sign-On (DOrSSOn) voorziet internet facing aanvulling van de huidige oplossing met open source componenten gebaseerd op de standaarden SAML 2.0 en OAuth 2.0 in opdracht van de CIO Rijk.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
ODC-NoordODC-Noord maakt voor het interne systeem geen gebruik van SAML. Bij het ontwikkelen van diensten ten bate van klanten (SaaS) wordt SAML onderzocht en waar mogelijk toegepast.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
P-DirektP-Direkt gebruikt SAML om Single Sign-On in te vullen. Verbinding naar de kerndepartementen is gelegd, maar een gedeelte van de rijksambtenaren van onderliggende organisatieonderdelen, moeten nog handmatig inloggen. P-Direkt heeft met de kerndepartementen de afspraak gemaakt dat de kerndepartementen verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de Single Sign-on functie bij de onderliggende organisatieonderdelen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Rijksoverheid.nlEr is een soort WeTransfer app binnen het Rijksoverheid online platform. Deze maakt gebruik van SAML voor het authentiseren van gebruikers. Er zijn geen andere diensten die via Rijksoverheid worden aangeboden en inloggen vereisen (met SAML).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
RijkspasDe Interdepartementale Toegang applicatie (IDT) is per 2015 aangesloten op de Single Sign On voorziening via SAML.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
RijksportaalDe implementatie van SAML is in juli 2016 opgeleverd. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is de eerste klant die kan worden aangesloten op de huidige versie 1.6.5 van het Rijksportaal.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
TenderNedPer 1 juli 2014 is het mogelijk voor gebruikers om, naast de huidige registreer- en inlogmogelijkheden, gebruik te maken van inloggen via eHerkenning. De huidige mogelijkheden worden vanaf deze datum uitgefaseerd. (Bron: http://www.tenderned.nl/eherkenning-en-tenderned-0)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden