SAML (Security Assertion Markup Language)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: SAML (Security Assertion Markup Language)

ID: SAML

Type: Standaard
Cluster: Identitymanagement
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:SAML

Status actualiteit: Actueel [1]

Authenticatie
Federatieve (web)browser-based single-sign-on (SSO) en single-sign-off. Dat wil zeggen dat een gebruiker na eenmalig inloggen via zijn browser toegang krijgt tot verschillende diensten van verschillende partijen., De Security Assertion Markup Language (SAML), is een XML-gebaseerd raamwerk voor het communiceren van gebruikers authenticatie, rechten, en attribuut informatie. SAML biedt organisatie entiteiten de mogelijkheid om claims te maken over de identiteit, attributen en rechten van een subject (een entiteit welke vaak een menselijke gebruiker is) aan andere entiteiten zoals Internet applicaties of diensten.


  • Nut: De Security Assertion Markup Language (SAML), is een XML-gebaseerd raamwerk voor het communiceren van gebruikers authenticatie, rechten, en attribuut informatie. SAML biedt organisatie entiteiten de mogelijkheid om claims te maken over de identiteit, attributen en rechten van een subject (een entiteit welke vaak een menselijke gebruiker is) aan andere entiteiten zoals Internet applicaties of diensten.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: SAML moet worden toegepast op de uitwisseling van authenticatie- en autorisatiegegevens om gebruikers na eenmalig inloggen toegang te geven tot meerdere diensten.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebied door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd. 
  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de publieke sector

Meer informatie

Wordt gebruikt in

MijnOverheid, DigiD

Gerelateerd

XACML, EHerkenning overheidskoppelvlak

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRO (Basisregistratie Ondergrond)Het Bronhouderportaal BRO maakt gebruik van eHerkenning voor authenticatie van gebruikers. eHerkenning ondersteunt SAML. Zie ook evaluatierapport SAML 2.0 Forum Standaardisatie https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/proceedings/FS%20180314.3C%20Evaluatie%20SAML%202.0.pdfvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRV (Basisregistratie Voertuigen)De BRV voldoet aan SAML.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Berichtenbox voor bedrijveneHerkenning is SAML-based en wordt toegepast voor het inloggen op de Berichtenbox.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
DigiDDigiD biedt aan afnemers een SAML-koppelvlak om authenticaties uit te kunnen voeren. Wanneer de afnemer "single sign on" wil gebruiken is dit alleen mogelijk via het SAML koppelvlak. De SAML koppelvlak-specificaties van DigiD zijn gepubliceerd op de website van Logius (zie: https://www.logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/diensten/DigiD/Koppelvlakspecificatie-SAML-DigiD.pdf )voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
DigiD MachtigenHet authenticatiekoppelvlak met eHerkenning voldoet aan de SAML standaard. Het authenticatiekoppelvlak met DigiD maakt gebruik van SAML. Overgang naar een SAML koppelvlak is gerealiseerd met de livegang van de nieuwe website voor het DigiD Machtigen (publieke machtigingenregister), 10 juni 2020. Naast authenticatie gebruikt DigiD Machtigen de SAML standaard ook om een getekend machtigingsbewijs af te geven, namelijk als een SAML assertion.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
EHerkenning
Idensys
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
SAML is een verplichte eis vanuit het stelsel.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
HR (Basisregistratie Handelsregister)eHerkenning is SAML-based en wordt toegepast voor het aanleveren van jaarrekeningen en informatieverstrekking. In de notarisapplicatie kan de notaris van achter zijn computer rechtstreeks opgave doen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van SAML als authenticatieprocedure. Omdat gebruik wordt gemaakt van een generiek identificatie- en authenticatiesysteem voor alle diensten van KvK kan SAML voor elke dienst ingezet worden voor authenticatie.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
MijnOverheidAuthenticatie loopt via SAML.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Website RDW.nlDe BRV voldoet aan SAML.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Doc-DirektVia de werkplek DWR kunnen medewerkers via SSO inloggen op de door Doc-Direkt beheerde DMS applicatie. voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)Single Sign-on (SSO) op basis van SAML 2.0 wordt aangeboden als dienst in de Servicecatalogus van SSC-ICT. Het SSO-koppelvlak is een generieke dienst. Het project DOorontwikkeling Single Sign-On (DOrSSOn) voorziet internet facing aanvulling van de huidige oplossing met open source componenten gebaseerd op de standaarden SAML 2.0 en OAuth 2.0 in opdracht van de CIO Rijk.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
ODC-NoordODC-Noord maakt voor het interne systeem geen gebruik van SAML. Bij het ontwikkelen van diensten ten bate van klanten (SaaS) wordt SAML onderzocht en waar mogelijk toegepast. Eerder stond SAML federatie, wat onderdeel uitmaakt van de multifactor implementatie voor de SAAS dienstverlening van ODC-Noord, op de roadmap voor eind 2018. SAML is doorgeschoven naar 2019 en wordt na de zomervakantie opgepakt. De PoC welke eerder dit jaar heeft plaatsgevonden, heeft uitgewezen dat de oplossing gaat werken.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
P-DirektP-Direkt gebruikt SAML om Single Sign-On in te vullen. Verbinding naar de kerndepartementen is gelegd, maar een gedeelte van de rijksambtenaren van onderliggende organisatieonderdelen, moeten nog handmatig inloggen.
P-Direkt heeft met de kerndepartementen de afspraak gemaakt dat de kerndepartementen verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de Single Sign-on functie bij de onderliggende organisatieonderdelen. 
voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
RijkspasDe Interdepartementale Toegang applicatie (IDT) is per 2015 aangesloten op de Single Sign On voorziening via SAML. voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
RijksportaalEind februari 2019 is de dienst SAML SSO voor Rijksportaal officieel door SSC-ICT opgeleverd en in beheer genomen.

Begin december 2018 is de SAML-acceptatie omgeving opgeleverd. In december 2018 en begin januari 2019 is er getest door de kerndepartementen.

Daarnaast is een pilot gedraaid met EZK/LNV. Inmiddels gebruiken EZK, LNV, Tweede Kamer, AZ en de belastingdienst deze manier van authenticatie voor het Rijksportaal.
voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TenderNedPer 1 juli 2014 is het mogelijk voor gebruikers om, naast de huidige registreer- en inlogmogelijkheden, gebruik te maken van inloggen via eHerkenning.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Verplicht (pas toe leg uit))