SCIOS Portaal

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: SCIOS Portaal
Inhoud: Installatiebedrijven
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Milieu ruimte en waterOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: SCIOS


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Installatiebedrijven

Beschrijving

De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en van inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Het SCIOS Portaal is speciaal bedoeld voor SCIOS gecertificeerde bedrijven, toezichthouders, Certificerende Instellingen en Opleidingsinstituten. Afhankelijk van de rol zijn de toegangsmogelijkheden verschillend.

  • SCIOS-gecertificeerde bedrijven kunnen stookinstallaties onderhouden en goedgekeurde installaties afmelden. Daarnaast biedt het portaal de centrale toegang tot alle SCIOS-documentatie.
  • Toezichthouders hebben toegang tot het afmeldsysteem om snel inzicht te kunnen krijgen welke stookinstallaties in hun gebied afgemeld zijn. Toezichthouders kunnen zich registreren en krijgen kosteloos toegang tot het systeem.
  • Certificerende instellingen en Opleidingsinstituten hebben toegang tot de SCIOS-documentatie.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

  • Activiteitenbesluit
  • SCIOS regeling