SGO 3 De basisregistraties van de Nederlandse overheid Dienstbaar en transparant

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Eigenschappen

IDSGO 3
Publicatiedatum2014/05/22
Interne verwijzingBestand:SGO-3 eindrapport - Versnelde effectieve inzet van basisregistraties.pdf
ToelichtingEindrapport project SGO-3 ‘Versnelde effectieve inzet van basisregistraties’

De verslagen van de business cases en onderzoeken die SGO-3 heeft laten verrichten en andere relevante rapporten zijn als bijlagen te vinden:

 • Business cases 1: Breder gebruik persoonsgegevens
 • Business cases 2: Doelgroepenbeleid
 • Business cases 3: Opschorten dienstverlening
 • Business cases 4: Eén bankrekeningnummer
 • Business cases 5: Open data
 • Business cases 6: Inzage en correctie
 • Onderzoek 1: Andere grondslag WOZ
 • Onderzoek 2: Gegevensuitwisseling privaat-publiek
 • Onderzoek 3: Slim bevragen
 • Onderzoek 4: Overheidsregistratie persoonsgegevens
 • Onderzoek 5: Kwaliteit persoonsgegevens
 • Onderzoek 6: Inkomensafhankelijke regelingen
 • Eerste tussenrapportage SGO-3 (juli 2013)
 • Tweede tussenrapportage SGO-3 (december 2013)
 • Rapport Task Force rotondemodel
 • Validatie- en impactanalyse rotondemodel
 • Batenverkenning eID door Deloitte en TNO
 • Second opinion van CPB op de batenverkenning eID
 • PWC: ‘Verfijning en herijking kosten-batenanalyse voor investeringen in gemeenschappelijke voorzieningen in het stelsel van basisregistraties’ (februari 2010)
 • Analyse PBLQ op het PWC-rapport ‘Verfijning en herijking kosten-batenanalyse voor investeringen in gemeenschappelijke voorzieningen in het stelsel van basisregistraties’ (april 2014)
 • Aanvullende besparingsmogelijkheden volgens PBLQ (april 2014).
 • Regeldrukeffecten van het stelsel van basisregistraties, Onderzoek naar de bijdrage van de basisregistraties aan de reductie van de regeldruk voor burgers en bedrijven. (Sira Consulting, maart 2014)
Laag binnen vijflaagsmodel1

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt