SKOS (Simple Knowledge Organization System)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Een goede uitleg staat in de SKOS primer van W3c

Van 23 februari t/m 23 maart 2018 is er een internetconsultatie van het Forum Standaardisatie over deze standaard.
Standaard.png
Naam: SKOS (Simple Knowledge Organization System)
ID: SKOS
Type: Standaard
Cluster: semantiek

SKOS is een uitwisselbaar gegevensmodel voor het delen en linken van systemen voor kennisrepresentatie via het Web.

Veel systemen voor kennisrepresentatie zijn gegrondvest op eenzelfde conceptueel kader. Voorbeelden zijn thesauri, taxonomieën, begrippenwoordenboeken, classificatieschema’s en systemen voor trefwoordtoekenning. Ze worden vaak gebruikt in vergelijkbare applicaties. SKOS maakt de overeenkomstige structuurelementen expliciet volgens een generieke standaard. Doordat SKOS voortbouwt op de standaarden RDF, RDFS en OWL (zie hierboven) zijn de kennisrepresentaties bruikbaar voor computerprogramma’s (“machine readable”) en kunnen deze uitgewisseld worden tussen applicaties en gepubliceerd worden op het Web.

"provides a model for expressing the basic structure and content of concept schemes such as thesauri, classification schemes, subject heading lists, taxonomies, folksonomies, and other similar types of controlled vocabulary. As an application of the Resource Description Framework (RDF), SKOS allows concepts to be composed and published on the World Wide Web, linked with data on the Web and integrated into other concept schemes."Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: Het in een gestructureerde vorm op het Web publiek beschikbaar stellen van een ‘niet geformaliseerd’ Knowledge Organization System (KOS), met als doel kennis over de betekenissen en samenhang van de onderliggende begrippen te ordenen en toegankelijk te maken
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en overige instellingen uit de publieke sector

Meer informatie

Wordt gebruikt in

Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW)

Gerelateerd

RDF (Resource Description Framework)

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
Het Kadaster hanteert SKOS voor de beschikbaarstelling van begrippenkaders van basisregistraties. De begrippenkaders voor de BRK zoals gepubliceerd op brk.kadaster.nl, de BAG zoals gepubliceerd op bag.kadaster.nl en de BGT (IMgeo) en BRT op definities.geostandaarden.nl zijn allemaal conform SKOS. Voor de WOZ moet deze slag nog worden gemaakt. (4 van de 5 BR's)voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
BRT (Basisregistratie Topografie)Het Kadaster hanteert SKOS voor de beschikbaarstelling van begrippenkaders van basisregistraties. De begrippenkaders voor de BRK zoals gepubliceerd op brk.kadaster.nl, de BAG zoals gepubliceerd op bag.kadaster.nl en de BGT (IMgeo) en BRT op definities.geostandaarden.nl zijn allemaal conform SKOS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
BRV (Basisregistratie Voertuigen)Socrata verzorgt de open data omgeving van de RDW (https://opendata.rdw.nl/browse). Het RDF-XML formaat wordt ondersteund en de beheerder geeft aan dat zeer waarschijnlijk ook de SKOS standaard wordt ondersteund.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
NHR (Basisregistratie Handelsregister)SKOS is nog niet geïmplementeerd in Gegevenscatalogus NHR. De standaard wordt wel voorzien door diverse ondersteunende software pakketten in gebruik bij de KVK rondom het NHR. Voor deze standaard zou in 2016 een impactscan uitgezet worden, maar dit is nog niet gebeurd. Wanneer dit wel gaat gebeuren kan door de KvK nog niet aangegeven worden.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
OndernemerspleinEr wordt niet aan deze standaard voldaan. Het moet nog onderzocht worden of hieraan voldaan zal worden en plannen gemaakt worden.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
StelselcatalogusSKOS wordt toegepast door de voorziening.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Doc-DirektSKOS wordt op dit moment niet toegepast. Er zijn nog geen plannen bekend of en wanneer SKOS geïmplementeerd zal worden.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Overheid.nlSKOS is geïmplementeerd voor de waardelijsten van OWMS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden