SKOS (Simple Knowledge Organization System)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: SKOS (Simple Knowledge Organization System)

ID: SKOS

Type: Standaard
Cluster: semantiek
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:SKOS

Status actualiteit: Actueel [1]

Linked data en begrippenlijsten
SKOS is een uitwisselbaar gegevensmodel voor het delen en linken van systemen voor kennisrepresentatie via het Web.

Veel systemen voor kennisrepresentatie zijn gegrondvest op eenzelfde conceptueel kader. Voorbeelden zijn thesauri, taxonomieën, begrippenwoordenboeken, classificatieschema’s en systemen voor trefwoordtoekenning. Ze worden vaak gebruikt in vergelijkbare applicaties. SKOS maakt de overeenkomstige structuurelementen expliciet volgens een generieke standaard. Doordat SKOS voortbouwt op de standaarden RDF, RDFS en OWL (zie hierboven) zijn de kennisrepresentaties bruikbaar voor computerprogramma’s (“machine readable”) en kunnen deze uitgewisseld worden tussen applicaties en gepubliceerd worden op het Web., Het publiceren van gegevensbestanden in de vorm van begrippenlijsten, digitale woordenboeken en taxonomieën door overheidsorganisaties gebeurt vaak in de vorm van documenten die niet bruikbaar zijn voor computerprogramma’s. SKOS zorgt ervoor dat deze kennisrepresentaties via het internet aan elkaar kunnen worden gekoppeld en maakt het mogelijk dat gegevensbestanden makkelijker als open data kunnen worden hergebruikt. "provides a model for expressing the basic structure and content of concept schemes such as thesauri, classification schemes, subject heading lists, taxonomies, folksonomies, and other similar types of controlled vocabulary. As an application of the Resource Description Framework (RDF), SKOS allows concepts to be composed and published on the World Wide Web, linked with data on the Web and integrated into other concept schemes."

  • Nut: Het publiceren van gegevensbestanden in de vorm van begrippenlijsten, digitale woordenboeken en taxonomieën door overheidsorganisaties gebeurt vaak in de vorm van documenten die niet bruikbaar zijn voor computerprogramma’s. SKOS zorgt ervoor dat deze kennisrepresentaties via het internet aan elkaar kunnen worden gekoppeld en maakt het mogelijk dat gegevensbestanden makkelijker als open data kunnen worden hergebruikt.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: SKOS moet worden toegepast op de publicatie van niet geformaliseerde systemen voor kennisrepresentatie op het internet, met als doel:1. kennis over de betekenissen en samenhang van de onderliggende begrippen te ordenen en toegankelijk te maken;2. hergebruik mogelijk te maken.De expertgroep maakt geen kanttekeningen bij het functioneel toepassingsgebied van SKOS.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebied door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.

 

  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de publieke sector
  • Waarvoor geldt de verplichting: Zodra investeringen worden gemaakt om op het web waardelijsten, thesauri, taxonomieën en andere systemen voor kennisrepresentatie publiek beschikbaar te stellen

Meer informatie

Wordt gebruikt in

Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW)

Gerelateerd

RDF (Resource Description Framework), RDF, OWMS

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Het Kadaster hanteert SKOS voor de beschikbaarstelling van begrippenkaders van basisregistraties. De begrippenkaders voor de BRK zoals gepubliceerd op brk.basisregistraties.nl, de BAG zoals gepubliceerd op bag.basisregistraties.nl en de BGT (IMgeo) en BRT op definities.geostandaarden.nl zijn allemaal conform SKOS. Voor de WOZ moet deze slag nog worden gemaakt. (4 van de 5 BR’s). Hiervoor is nog geen planning. Het Kadaster is alleen verantwoordelijk voor de hosting en het technisch beheer van de LV-WOZ de verantwoordelijkheid voor de implementatie van SKOS ligt bij de Waarderingskamer. Voor zover bij het Kadaster bekend is er geen planning voor de implementatie van SKOS voor de LV-WOZ.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRT (Basisregistratie Topografie)Het Kadaster hanteert SKOS voor de beschikbaarstelling van begrippenkaders van basisregistraties. De begrippenkaders voor de BRK zoals gepubliceerd op brk.kadaster.nl, de BAG zoals gepubliceerd op bag.kadaster.nl en de BGT (IMgeo) en BRT op definities.geostandaarden.nl zijn allemaal conform SKOS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRV (Basisregistratie Voertuigen)De BRV voldoet aan SKOS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
HR (Basisregistratie Handelsregister)SKOS is nog niet geïmplementeerd in Gegevenscatalogus NHR. De standaard wordt wel voorzien door diverse ondersteunende software pakketten in gebruik bij de KVK rondom het NHR. Eerste evaluatie van SKOS voor NHR heeft plaatsgevonden. De KVK wil dit in 2020/2021 verwezenlijken.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
StelselcatalogusSKOS wordt toegepast door de voorziening.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Website RDW.nlDe BRV voldoet aan SKOS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Doc-DirektSKOS wordt op dit moment niet toegepast. Er waren in 2018 en er zijn in 2019 nog geen plannen bekend of en wanneer SKOS geïmplementeerd zal worden. voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Overheid.nlSKOS is geïmplementeerd voor de waardelijsten van OWMS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Verplicht (pas toe leg uit))

Een goede uitleg staat in de SKOS primer van W3c